บริษัท เดอะ บริดจ์ (The Bridge) ก่อตั้งขึ้นสู่ปีที่ 15 พร้อมกับผู้ใช้บริการมากกว่า 700 องค์กร ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เราคือผู้สร้างสะพานไปสู่ความสำเร็จ” “Bridging the Success” เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ได้กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำธุรกิจในโลกปัจจุบัน การฝึกอบรมซึ่งถือเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งสำหรับ HRD ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และชุดกรอบความคิดที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรได้เท่านั้น แต่การฝึกอบรมยังช่วยลดต้นทุน ของเสีย ข้อร้องเรียนของลูกค้า ลดอัตราคนลาออกจากงาน ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มผลิตภาพของงาน (Productivity) ได้อีกด้วย ทั้งนี้การวิจัยและการศึกษาเป็นจำนวนมากชี้ให้เห็นว่าพนักงานที่สามารถทำงานได้ผลิตภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับที่น่าพึงพอใจก็คือบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างเข้มข้น คนเหล่านี้ก็คือครีมที่แท้จริงขององค์กร และมักส่งผลต่อความเป็นอยู่ขององค์กรในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยขั้นตอนและกระบวนการทำงานที่เป็นระบบซึ่งหนึ่งในขั้นตอนหลักก็คือ“การคัดเลือกวิทยากรที่มีคุณภาพ” นั่นเอง

บทความ

Contact Information

Tel. 0-2157-0178

Mail : contactus@thebridge.co.th

Hotline (เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ) : 081-844-7060 , 081-750-8447 , 094-974-1115

Address : 999 moo 1 Baan Mai Muangpathumthani ,Pathumthani 12000 Thailand.

ที่อยู่ : 999 หมู่ 1 ซอยร่วมสุข ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย

Open 8.00 – 17.00 น.