บริษัท เดอะ บริดจ์ (The Bridge) ก่อตั้งขึ้นสู่ปีที่ 15 พร้อมกับผู้ใช้บริการมากกว่า 700 องค์กร ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เราคือผู้สร้างสะพานไปสู่ความสำเร็จ” “Bridging the Success” เนื่องจากการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRD) ได้กลายมาเป็นปัจจัยสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำธุรกิจในโลกปัจจุบัน การฝึกอบรมซึ่งถือเป็นเครื่องมือประเภทหนึ่งสำหรับ HRD ซึ่งไม่เพียงแต่จะช่วยในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และชุดกรอบความคิดที่มีประสิทธิภาพของบุคลากรได้เท่านั้น แต่การฝึกอบรมยังช่วยลดต้นทุน ของเสีย ข้อร้องเรียนของลูกค้า ลดอัตราคนลาออกจากงาน ในขณะเดียวกันก็ช่วยเพิ่มผลิตภาพของงาน (Productivity) ได้อีกด้วย ทั้งนี้การวิจัยและการศึกษาเป็นจำนวนมากชี้ให้เห็นว่าพนักงานที่สามารถทำงานได้ผลิตภาพและเกิดประสิทธิผลในระดับที่น่าพึงพอใจก็คือบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างเข้มข้น คนเหล่านี้ก็คือครีมที่แท้จริงขององค์กร และมักส่งผลต่อความเป็นอยู่ขององค์กรในอนาคตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการฝึกอบรมที่มีประสิทธิภาพจะต้องอาศัยขั้นตอนและกระบวนการทำงานที่เป็นระบบซึ่งหนึ่งในขั้นตอนหลักก็คือ“การคัดเลือกวิทยากรที่มีคุณภาพ” นั่นเอง

โปรไฟล์และวิธีถ่ายทอดของวิทยากร

ลำดับแรก โปรไฟล์ของวิทยากรนับเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับบริษัทฯ เช่น ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือวิธีการถ่ายทอดของบุคคลเหล่านี้เนื่องจากทางบริษัทฯ เชื่อว่าไม่ว่าวิทยากรจะมีประวัติที่สวยหรูแค่ไหนแต่ถ้าไม่สามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนเข้าใจได้และเกิดประสิทธิภาพแล้ว ผู้เรียนก็จะเดินจากห้องฝึกอบรมไปโดยปราศจากความชัดเจน และไม่สามารถนำความรู้ออกไปใช้ได้ นี่คือเหตุผลว่าทำไมวิทยากรทุกคนของบริษัทฯ จึงจะต้องได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีโดยพิจารณาจาก “ผลประเมิน” ของลูกค้าหรือผู้เรียนเป็นหลัก

กำหนดการที่เป็นลิขสิทธิ์ (Copyright)
และสามารถปรับเปลี่ยน (Customized Agenda) และเอกสารประกอบ (Meterial) ที่แตกต่าง

ลำดับต่อมาคือการออกแบบกำหนดการ (Agenda) จะต้องเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า มีความร่วมสมัย และเน้นปฏิบัติได้จริงเป็นหลัก ในขณะที่สถาบันฝึกอบรมเป็นจำนวนมากสามารถสรรหากำหนดการ (Agenda) ได้จากแหล่งต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะจากอินเตอร์เน็ต แต่โปรแกรมฝึกอบรมของเราได้รับการออกแบบมาไม่เหมือนใครและที่สำคัญคือสามารถปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ในขณะเดียวกันวิทยากรก็ยังมีการออกแบบและเรียบเรียงหนังสือให้ผู้เรียนสามารถนำกลับไปอ่านทบทวนได้อีกด้วย

การกำกับดูแลและประเมินผล
เพื่อประสิทธิ์ภาพและการนำไปใช้

ในที่สุดการกำกับดูแลและการประเมินผลคือสิ่งที่เราต้องพิจารณาเป็นพิเศษ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการก่อนฝึกอบรมให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์กร (Pre-questionnaire) การวิเคราะห์การนำความรู้ไปใช้หลังเรียนว่าเกิดผลิตภาพของงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ รวมทั้งการปรับปรุงงาน ความคิด ทักษะ ความรู้ของผู้เรียนที่ได้จากการเข้าร่วมฝึกอบรมทุกครั้ง

Contact Information

Tel. 0-2157-0178

Mail : contactus@thebridge.co.th

Hotline (เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ) : 081-844-7060 , 081-750-8447 , 094-974-1115

Address : 999 moo 1 Baan Mai Muangpathumthani ,Pathumthani 12000 Thailand.

ที่อยู่ : 999 หมู่ 1 ซอยร่วมสุข ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย

Open 8.00 – 17.00 น.