หลักสูตรทั่วไป

Leadership Programs
(ผู้นำ)

Management & Supervisory Programs (บริหาร/หัวหน้างาน)

Communication Programs
(การสื่อสาร)

Personal & Team Development Programs (พัฒนาตัวเอง/ทีม)

HR Programs
(หลักสูตรงานด้าน HR)

Sales, Marketing & Service Programs (ขายและบริหาร)

หลักสูตรใหม่

Contact Information

Tel. 0-2157-0178

Mail : contactus@thebridge.co.th

Hotline (เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ) : 081-844-7060 , 081-750-8447 , 094-974-1115

Address : 999 moo 1 Baan Mai Muangpathumthani ,Pathumthani 12000 Thailand.

ที่อยู่ : 999 หมู่ 1 ซอยร่วมสุข ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย

Open 8.00 – 17.00 น.