Tag: personality

 

ทัศนคติกับคุณลักษณะของผู้สำเร็จ

ในยุคที่ข้อมูลไหลบ่าเข้ามาทุกทิศทาง ความรู้ใครๆ ก็สามารถเรียนทันกันได้หมด แต่มีอย่างหนึ่งที่คุณสามารถเหนือกว่าคนอื่นได้คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เป็นทัศนคติของผู้ประสบความสำเร็จ ความคิดแบบไหนอยู่ในสมองของเหล่าเศรษฐีร้อยล้านกันนะ? ลองเช็คดูว่าคุณมีคุณลักษณะเหล่านี้หรือเปล่า ภูมิใจในตัวเอง รับผิดชอบ คิดบวก ประเมินความก้าวหน้า จินตนาการ มีสติ สร้างสรรค์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel. 0-2157-0178 หรือ E-mail contactus@thebridge.co.th