Coperate Profile

The Bridge Co.,Ltd.

บริษัท เดอะ บริดจ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นสู่ปีที่ 15 พร้อมกับผู้ใช้บริการมากกว่า 700 องค์กร ภายใต้แนวคิดที่ว่า “เราคือผู้สร้างสะพานไปสู่ความสำเร็จ” “Bridging the Success” เนื่องจากพัฒนาบุคลากรมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบัน การฝึกอบรมคือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับการเสริมสร้างพลัง และดึงเอาศักยภาพที่แท้จริงของบุคลากรออกมาใช้

ยิ่งไปกว่านั้น ความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการโปรแกรมฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพยังจะส่งผลต่อการประหยัดต้นทุนได้อย่างมหาศาลอีกด้วย นอกจากนี้พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดียังเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอีกด้วย การวิจัยและการศึกษาเป็นจำนวนมาก ชี้ให้เห็นว่าพนักงานที่ทำงานได้ผลิตภาพระดับสูงและเกิดประสิทธิผลคือ บุลคลที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างเข้มข้น คนเหล่านี้คือครีมขององค์กร และมักส่งผลต่อความเป็นอยู่ขององค์กรในอนาคตได้เป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการฝึกอบรมจำเป็นต้องได้รับการบริหารจัดการด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเท่านั้น

โปรไฟล์และวิธีถ่ายทอดของวิทยากร

ลำดับแรก โปรไฟล์ของวิทยากรนับเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับบริษัทฯ เช่น ประวัติการศึกษา และ ประสบการณ์ทำงานจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และ สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวิะีการถ่ายทอดของบุคคลเหล่านี้ เนื่องจากทางบริษัทฯ เชื่อว่าไม่ว่าวิทยกรจะมีประวัติสวยหรูแค่ไหน แต่ถ้าไม่สามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนเข้าใจได้ และเกิดประสิทธิภาพแล้ว ผู้เรียนก็จะเดินจากห้องฝึกอบรมไปโดยปราศจากความชัดเจน และไม่สามารถนำความรู้ออกไปใช้ได้ และนี่คือเหตุผลว่าทำไมวิทยากรทุกคนของบริษัทฯ จึงจะต้องได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีโดยพิจราราจาก”ผลประเมิน” ของลูกค้าหรือผู้เรียนเป็นหลัก  

กำหนดการที่เป็นลิขสิทธิ์ (Copyright)
และสามารถปรับเปลี่ยน (Customized Agenda) และเอกสารประกอบ (Meterial) ที่แตกต่าง

บริษัทฯ มีกำหนดการที่เป็นลิขสิทธิ์ และผู้ใช้บริการสามารถออกแบบได้เองเพื่อให้ไปตามความต้องการของลูกค้า มีความร่วมสมัย และเน้นปฎิบัติได้จริงเป็นหลัก ในขณะที่ทุกสถาบันฝึกอบรมเป็นจำนวนมากสามารถสรรหากำหนดการ (Agenda) ได้จากแหล่งต่างๆมากมายโดยเฉพาะจากอินเตอร์เน็ต แต่โปรแกรมฝึกอบรมของเราได้รับการออกแบบมาไม่เหมือนใครและที่สำคัญคือสามารถปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ในขณะเดียวกันวิทยากรก็ยังมีการออกแบบและเรียบเรียงหนังสือให้ผู้เรียนสามารถนำกลับไปอ่านทบทวนได้อีกด้วย

การกำกับดูแลและประเมินผล
เพื่อประสิทธิ์ภาพและการนำไปใช้

ในที่สุดการกำกับดูแลและประเมินผล คือสิ่งที่เราต้องพิจราณาเป็นพิเศษ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการก่อนฝึกอบรมให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์กร (Pre-questionnaire) การวิเคราะห์การนำความรู้ไปใช้หลังเรียน ว่าเกิดผลิตภาพของงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ รวมทั้งการปรับปรุงงาน ความคิด ทักษะ ความรู้ของผู้เรียนที่ได้จากการเข้าร่วมฝึกอบรมทุกครั้งผ่านโปรแกรมการติดตามผลที่มีตัวชี้วัดที่ชัดเจน (Follow-up programs)

Contact Information

  • Tel. 0-2157-0178
  • Mail : contactus@thebridge.co.th
  • Hotline (เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ) : 081-844-7060 , 081-750-8447 , 094-974-1115
  • Address : 999 moo 1 Baan Mai Muangpathumthani ,Pathumthani 12000 Thailand.
  • ที่อยู่ : 999 หมู่ 1 ซอยร่วมสุข ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย
  •  Open 8.00 – 17.00 น.