The Bridge Co.,Ltd.

บริษัท เดอะ บริดจ์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นสู่ปีที่ 15 พร้อมกับผู้ใช้บริการมากกว่า 700 องค์กรภายใต้แนวคิดที่ว่า “เราคือผู้สร้างสะพานไปสู่ความสำเร็จ” “Bridging the Successเนื่องจากการพัฒนาบุคลการมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการทำธุรกิจในปัจจุบัน การฝึกอบรมคือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ได้จริงสำหรับการเสริมสร้างพลัง และดึงเอาศักยภาพที่แท้จริงคนบุคลากรออกมาใช้

ยิ่งไปกว่านั้น ความมุ่งมั่นที่จะบริหารจัดการโปรแกรมฝึกอบรมให้มี

ประสิทธิภาพยังจะส่งผลต่อการประหยัดต้นทุนได้อย่างมหาศาลอีกด้วย นอกจากนี้พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดียังเป็นกุญแจสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จอีกด้วย การวิจัยและการศึกษาเป็นจำนวนมากชี้ให้เห็นว่าพนักงานที่ทำงานได้ผลิตภาพระดับสูงและเกิดประสิทธิผลคือบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรมมาอย่างเข้มข้น คนเหล่านี้คือครีมขององค์กร และมักส่งผลต่อความเป็นอยู่ขององค์กรในอนาคตเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตามการฝึกอบรมจำเป็นจะต้องได้รับการบริหารจัดการด้วยวิธีการที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพเท่านั้น

โปรไฟล์และวิธีถ่ายทอดของวิทยากร

ลำดับแรก โปรไฟล์ของวิทยากรนับเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับบริษัทฯ เช่น ประวัติการศึกษาและประสบการณ์ทำงานจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ลูกค้าต้องการ และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือวิธีการถ่ายทอดของบุคคลเหล่านี้เนื่องจากทางบริษัทฯ เชื่อว่าไม่ว่าวิทยากรจะมีประวัติที่สวยหรูแค่ไหนแต่ถ้าไม่สามารถถ่ายทอดให้ผู้เรียนเข้าใจได้และเกิดประสิทธิภาพแล้ว ผู้เรียนก็จะเดินจากห้องฝึกอบรมไปโดยปราศจากความชัดเจน และไม่สามารถนำความรู้ออกไปใช้ได้ นี่คือเหตุผลว่าทำไมวิทยากรทุกคนของบริษัทฯ จึงจะต้องได้รับการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีโดยพิจารณาจาก “ผลประเมิน” ของลูกค้าหรือผู้เรียนเป็นหลัก

กำหนดการที่เป็นลิขสิทธิ์ (Copyright)
และสามารถปรับเปลี่ยน (Customized Agenda) และเอกสารประกอบ (Meterial) ที่แตกต่าง

ลำดับต่อมาคือการออกแบบกำหนดการ (Agenda) จะต้องเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า มีความร่วมสมัย และเน้นปฏิบัติได้จริงเป็นหลัก ในขณะที่สถาบันฝึกอบรมเป็นจำนวนมากสามารถสรรหากำหนดการ (Agenda) ได้จากแหล่งต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะจากอินเตอร์เน็ต แต่โปรแกรมฝึกอบรมของเราได้รับการออกแบบมาไม่เหมือนใครและที่สำคัญคือสามารถปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของลูกค้ามากที่สุด ในขณะเดียวกันวิทยากรก็ยังมีการออกแบบและเรียบเรียงหนังสือให้ผู้เรียนสามารถนำกลับไปอ่านทบทวนได้อีกด้วย

การกำกับดูแลและประเมินผล
เพื่อประสิทธิ์ภาพและการนำไปใช้

ในที่สุดการกำกับดูแลและการประเมินผลคือสิ่งที่เราต้องพิจารณาเป็นพิเศษ โดยเริ่มจากการวิเคราะห์ความต้องการก่อนฝึกอบรมให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์กร (Pre-questionnaire) การวิเคราะห์การนำความรู้ไปใช้หลังเรียนว่าเกิดผลิตภาพของงานเพิ่มขึ้นหรือไม่ รวมทั้งการปรับปรุงงาน ความคิด ทักษะ ความรู้ของผู้เรียนที่ได้จากการเข้าร่วมฝึกอบรมทุกครั้ง

ทดลองทำ

แบบทดสอบประเมินตัวเอง

Contact Information

Tel. 0-2157-0178

Mail : contactus@thebridge.co.th

Hotline (เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ) : 081-844-7060 , 081-750-8447 , 094-974-1115

Address : 999 moo 1 Baan Mai Muangpathumthani ,Pathumthani 12000 Thailand.

ที่อยู่ : 999 หมู่ 1 ซอยร่วมสุข ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ประเทศไทย

Open 8.00 – 17.00 น.