เทคนิคการทำสไลด์

เทคนิคการทำสไลด์

S : simple – เรียบง่าย (เข้าใจง่าย)
L : look – ปริมาณน้อย (ใช้การขยายความ)
I : interesting – น่าสนใจ รูปแบบสวย
D : droning-don’t – เน้นคำ เน้นเสียง
E : engaging – สร้างการมีส่วนร่วม