Blog

Assertive นิสัยแห่งความสำเร็จ

Assertive นิสัยแห่งความสำเร็จ

Assertive นิสัยแห่งความสำเร็จ

“สังคมไทยเป็นสังคมที่อ่อนน้อม รักพวกพ้อง มีมิตรจิตมิตรใจกับเพื่อนร่วมสังคมอยู่เสมอ จุดนี้เป็นจุดที่ดีของสังคมเราครับ แต่สิ่งหนึ่งที่ขาดหายไปคือความเป็นตัวของตัวเอง ความเชื่อมั่นในการทำสิ่งที่ถูกสิ่งที่ควรโดยไม่ไปละเมิดสิทธิของคนอื่นซึ่งทำให้คนไทยไม่กล้าแตกแถวเพื่อเดินออกไปประสบความสำเร็จทั้งบนเวทีระดับชาติและระดับโลกครับ วันนี้เราจะมาสร้างนิสัยแห่งความสำเร็จ Assertive ซึ่งจะพาคุณไปสู่การเป็นคนกล้าคิด กล้าเห็นต่าง กล้าแสดงความเห็น อย่างมีหลักการ มีเหตุผลและสุภาพชวนฟังครับ…

หนึ่ง คุณต้องรู้จักค่าของตัวเองและคุณค่าของสิทธิของคุณ ความคิด ความต้องการ และความใฝ่ฝันของคุณมีค่าเท่าๆ กับที่เจ้านาย ลูกน้อง หรือแม้แต่ผู้นำประเทศมี อย่าให้ใครมาดูถูกคุณค่าของตัวคุณได้

สอง ค้นหาความฝันและความต้องการของตัวเอง จงกล้าต่อสู้เพื่อมัน อย่ารอให้คนอื่นมอบโอกาสให้คุณ คุณคือผู้ใช้ศักยภาพในตัวเองสร้างโอกาส แต่ขณะเดียวกันก็ไม่เหยียบย่ำความฝันของคนอื่นเพราะความฝันของพวกเขาก็มีค่าเท่าๆ กับของคุณ

สาม กล้าปฏิเสธหรือขัดใจคนรอบข้างด้วยท่าทีสุภาพ พูดความต้องการของตัวเองแต่ต้องแคร์ความรู้สึกของคนอื่นด้วย ควบคุมอารมณ์ของคุณและเผชิญหน้ากับคนที่พยายามแย่งชิงสิทธิอันชอบธรรมของคุณไป

สี่ ยอมรับคำวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์ ยืดอกรับคำวิจารณ์เพราะคำวิจารณ์เกิดจากเราพยายามก้าวหน้าไปในทางที่เราไม่รู้จักและไม่เชี่ยวชาญ ยอมให้ตัวเองทำผิดพลาดและกล้าร้องขอความช่วยเหลือ หากคำวิจารณ์ไม่สร้างสรรค์คุณก็แค่พูดว่าคุณไม่เห็นด้วยอย่างสุภาพพร้อมแจกแจงเหตุผล ไม่จำเป็นต้องต่อต้าน โกรธ หรือพยายามเอาชนะผู้วิจารณ์ให้ได้”

ส่วนหนึ่งของหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

สอนโดย อาจารย์มนตรี อัชรายุวัฒนา

*ภาพประกอบจากหลักสูตรการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c8102016_170109_0229

%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c8102016_170109_0236

%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c8102016_170109_0241

%e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c8102016_170109_0137 %e0%b8%9e%e0%b8%b9%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%a2%e0%b9%8c8102016_170109_0135

Posted in Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel. 0-2157-0178 หรือ E-mail contactus@thebridge.co.th