Blog

มารู้จักการสื่อสาร 4 ประเภทกัน

มารู้จักการสื่อสาร 4 ประเภทกัน

communication-style

คนแต่ล่ะคนมีความต่างในรายละเอียดเช่นเดียวกับวิธีการสื่อสารที่สามารถแบ่งประเภทได้ออกเป็น 4 ประเภท ความรู้เรื่องสไตล์การสื่อสารนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและสามารถร่วมงานกับคนได้ทุกประเภท

1.  Action (A)
คนประเภทนี้จะเน้นผลลัพธ์ มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ พวกเขาตรงไปตรงมา อดทนอดกลั้นและชอบความท้าทายอยู่เสมอ แต่ข้อเสียคือการด่วนตัดสินใจอาจทำให้เกิดความผิดพลาดและความตรงไปตรงมาชนิดขวานผ่าซากก็อาจทำให้พวกเขาพูดอะไรขัดหูคนอื่นไปหมด

2. Process (PR)
เจ้าระเบียบ ชอบวางแผน จัดการและควบคุมทุกอย่างให้อยู่กับร่องกับรอย ใส่ใจในรายละเอียดและเชื่อว่าการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนการลงมือจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีเยี่ยม ข้อเสียคือเนื่องจากใส่ใจรายละเอียดมากเกินไป พวกเขาจะตัดสินใจช้าหรือบางครั้งก็ไม่กล้าตัดสินใจไปเลย

infographic

3. People (PE)
ถือเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่ผ้าป่ากฐิน ไปที่ไหนใครก็ทัก ถึงที่ไหนใครก็ชอบ รักการทำงานเป็นทีม ชอบการพูดคุย มีความเข้าใจคนอื่นและศรัทธาในศักยภาพของมนุษย์ แต่ข้อเสียคือพวกเขาเป็นคนอ่อนไหว ถูกว่านิดถูกติหน่อยก็อาจงอนน้อยใจไปได้หลายวัน แถมบางครั้งยังคุยมากเกินจนลืมงานการของตัวเองไป

4. Idea (I)
จัดเป็นคนกลุ่มที่เข้าถึงยากที่สุดเพราะพวกเขามีแนวคิดมีความสร้างสรรค์แปลกใหม่ที่ใครๆ ก็ยากจะเข้าถึง คนเหล่านี้เน้นการมองนอกกรอบ มองหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ ที่คนทั่วไปมองไม่เห็น ผลงานของพวกเขาจึงโดดเด่น แต่ข้อเสียคือพวกเขาอาจสื่อสารกับคนอื่นๆ ให้เข้าใจได้ยากเพราะแนวคิดบรรเจิดเกินไปหน่อย
การร่วมงานกันให้ประสบความสำเร็จนอกจากต้องมีทักษะเกี่ยวกับการทำงานแล้ว ยังต้องสังเกตว่าคนที่เราร่วมงานด้วยนั้นมีรูปแบบการสื่อสารอย่างไร เพื่อให้เราเข้าใจและสามารถร่วมงานกับเขาได้อย่างไม่ติดขัด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel. 0-2157-0178 หรือ E-mail contactus@thebridge.co.th