Monthly Archives: August 2016

 

เทคนิคหลุดออกจากกรอบ

หลายคนมักแนะนำให้เราทำอะไรที่แตกต่างออกไปจากกิจวัตรประจำวัน เช่น แปรงฟันด้วยมือซ้าย กินข้าวด้วยช้อนเล็กๆ หรืออาบน้ำเย็นจัดๆ สิ่งเหล่านี้เป็นวิธีง่ายๆ ที่จะทำให้ชีวิตของคุณหลุดพ้นออกจากวงเวียนของความซ้ำซากจำเจและปลุกความคิดสร้างสรรค์ให้ออกเริงร่าอีกครั้ง มาดูกันว่ายังมีวิธีอื่นที่ช่วยให้คุณ Think outside the box ได้อีกไหม
Posted in General
No Comment

ทัศนคติกับคุณลักษณะของผู้สำเร็จ

ในยุคที่ข้อมูลไหลบ่าเข้ามาทุกทิศทาง ความรู้ใครๆ ก็สามารถเรียนทันกันได้หมด แต่มีอย่างหนึ่งที่คุณสามารถเหนือกว่าคนอื่นได้คือการปรับเปลี่ยนทัศนคติให้เป็นทัศนคติของผู้ประสบความสำเร็จ ความคิดแบบไหนอยู่ในสมองของเหล่าเศรษฐีร้อยล้านกันนะ? ลองเช็คดูว่าคุณมีคุณลักษณะเหล่านี้หรือเปล่า ภูมิใจในตัวเอง รับผิดชอบ คิดบวก ประเมินความก้าวหน้า จินตนาการ มีสติ สร้างสรรค์

มารู้จักการสื่อสาร 4 ประเภทกัน

คนแต่ล่ะคนมีความต่างในรายละเอียดเช่นเดียวกับวิธีการสื่อสารที่สามารถแบ่งประเภทได้ออกเป็น 4 ประเภท ความรู้เรื่องสไตล์การสื่อสารนี้จะช่วยให้คุณเข้าใจและสามารถร่วมงานกับคนได้ทุกประเภท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel. 0-2157-0178 หรือ E-mail contactus@thebridge.co.th