Blog

งดอาหารเช้าเสี่ยงไมเกรนถามหา

งดอาหารเช้าเสี่ยงไมเกรนถามหา

ชีวิตเร่งรีบทำให้หลายคนต้องตื่นไปทำงานเช้าตรู่จนลืมมื้ออาหารสำคัญซึ่งนั้นอาจทำให้คุณมีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคไมเกรนมากขึ้น งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งซินซินนาตี้ สหรัฐ ระบุว่าการงดอาหารเช้าและหันไปทานอาหารสำเร็จรูปซึ่งมีเกลือหรือผงชูรสเยอะๆ และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีผลต่ออาหารปวดหัวเรื้อรังอันจะพัฒนาไปเป็นไมเกรนได้ในอนาคต

อ้างอิง: www.sciencetoday.com

migraine

Posted in Blog

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Tel. 0-2157-0178 หรือ E-mail contactus@thebridge.co.th